$nbsp;

X

Liên hệ

Hà Nội:

53 Quang Trung

17-01st Floor, Prime Center, Hai Ba Trung District

Tel: + 824 7300 7789 | Fax: +824 3943 7208

Hồ Chí Minh:

37 Ton Duc Thang Street

31st Floor, Saigon Trade Center, Ben Nghe Ward,

1 District, Ho Chi Minh, Viet Nam

Tel: +84 28 3910 1838 | Fax: +84 28 3910 0082

Canada Office

#111-1829 54St SE Calgary AB T2B 1N5

Direct line: (403) 681-5960

Toll free: (877) 603 6868

Office: (403) 474-8683

Kate.le@prestigexim.com

Canada.prestigexim@gmail.com

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp